Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie Fili w Ełku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznej oraz materiałów jednorazowego użytku wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 2.1-2.44 do SWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, w podziale na 44 części

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.06.2024 | 11:00


» Location

20-049 Lublin


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Medical equipment
  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: null
email: jbakulska@1wszk.pl
nip: 7122410820


» Contact details

Available after sign in

Sign in