Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.37.2024

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:
1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz
z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.06.2024 | 10:30


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.