Budowa dwóch jednostek kogeneracji gazowej złożonych z czterech agregatów kogeneracyjnych o mocy 4 x 1,5 MWe/1,6 MWt - Dostawa i uruchomienie Instalacji Kogeneracji (RZ/ENP/24/01/A)

» Notice description

Szanowni Państwo,
firma Edison Next Poland Sp. z o.o., ul Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza przetarg na:
"Budowę dwóch jednostek kogeneracji gazowej złożonych z czterech agregatów kogeneracyjnych o mocy 4 x 1,5 MWe/1,6 MWt - Dostawa i uruchomienie Instalacji Kogeneracji".
Dokumentacja przetargowa, w tym Regulamin przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień z dofinansowaniem ze środków publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna (ST) wraz z załącznikami, Wzory Umów oraz Informacje uzupełniające znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania.
nr postępowania: RZ/ENP/24/01/A
Osoba kontaktowa:
Joanna Kanafek-Szczypka, tel. 33 813 5932, 887 090 267, joanna.szczypka@edisonnext.pl
Do niniejszego postępowania przetargowego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.)

Produkty
1. Budowa dwóch jednostek kogeneracji gazowej złożonych z czterech agregatów kogeneracyjnych o mocy 4 x 1,5 MWe/1,6 MWt - Dostawa i uruchomienie Instalacji Kogeneracji - 1 komplet

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.05.2024 | 12:00


» Location

Komorowicka 79A
43-300 Bielsko-Biała


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Edison Next Poland Sp. z o.o.
Komorowicka 79A
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-38-076


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.