"Dostawa artykułów biurowych”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, w asortymencie i ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (wraz z załącznikami).

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.06.2024 | 07:00


» Location

Zgodnie z dokumentacją


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.