Dostawa technicznych środków materiałowych do śmigłowca SW-4 - Nr 7/2024/OiB

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa technicznych środków materiałowych do śmigłowca SW-4 - Nr 7/2024/OiB”
Numer kodu CPV: 34731000-0 (Części statków powietrznych).
Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.05.2024 | 08:00


» Location

magazyn służby Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, kompleks Dęblin-Lotnisko 08-521 Dęblin


» Category assortment

No category

» Buyer data

41. Baza Lotnictwa Szkolnego


» Contact details

Available after sign in

Sign in