Zakup klińca kwarcytowego

» Notice description

Kliniec
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: Tłuczeń i kliniec
Termin wszczęcia: 2024-05-10

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2024 | 10:00


» Location

Inowrocław


» Category assortment

  • Tracks, rails and sleepers

» Buyer data

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dział gospodarki materiałowej i zamówień
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
fax: brak danych


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.