Metrel A 1532 XA Adapter do badania punktów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o.

» Notice description

Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty techniczno-handlowej na dostawę materiałów wskazanych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z podanymi warunkami.
Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto.
Firma zastrzega sobie prawo:
- nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
- unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
- zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
- zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
- zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
UWAGA: brak możliwości proponowania zamienników

Produkty
1. Metrel A 1532 XA Adapter do badania punktów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) - 1 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.04.2024 | 10:00


» Location

Piastowska 29
47-400 Racibórz


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Tokai Cobex Polska sp. z o.o.
Piastowska 29
47-400 Racibórz
NIP: 6390003994


» Contact details

Available after sign in

Sign in