Usługa żywienia w systemie zleconym

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania został określony w załączniku nr 1 w dokumentacji postępowania.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2024 | 12:00


» Location

Zgodnie z OPZ


» Category assortment

No category

» Buyer data

JW 4026 Gdynia


» Contact details

Available after sign in

Sign in