Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych w Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji Oddziału Pediatrycznego oraz Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoli na uzyskanie optymalnych układów funkcjonalnych w związku z likwidacją zbiorowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów i zastąpienie ich łazienkami przy pokojach łóżkowych. Dzięki przystosowaniu zwolnionych w ten sposób pomieszczeń i powierzchni do innych niezbędnych funkcji powstaną dodatkowe pokoje łóżkowe z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Łazienka ogólnodostępna zostanie przystosowana dla potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Powierzchnia łączna oddziałów wynosi 1440, 78 m2 (Oddział Pediatryczny odcinek A 729,26m2 i Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 711,52m2).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2024 | 10:00


» Location

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z i. o


» Contact details

Available after sign in

Sign in