Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu – etap I

» Notice description

Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu – etap I, w ramach której należy wykonać pięć kolumbariów od nr 1 do nr 5 (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu), które będą zlokalizowane, jako odrębne budowle na terenie Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1. Ściany urnowe
2. Nawierzchnia
3. Mała architektura
4. Zieleń
5. Nadzór archeologiczny
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2024 | 11:00


» Location

Kołobrzeg


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Kołobrzeg


» Contact details

Available after sign in

Sign in