Modernizacja węzła teletransmisyjnego w CZRL

» Notice description

załącznik
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.05.2024 | 11:00


» Location

zgodnie z SWZ


» Category assortment

  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


» Contact details

Available after sign in

Sign in