Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.

» Notice description

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Proste
Kategoria: 16.11. Pomiary dot. szkodliwego wpływu na środowisko
Termin publikacji: 2024-04-26

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2024 | 11:00


» Location

Zawarte w Załączniku nr 1 do Opisu zapytania


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

TAURON Serwis sp. z o.o
Jaworzno


» Contact details

Available after sign in

Sign in