ZAWIAS PUSZKOWY TECNO 110°, WYG. 15° DRZWI WPUSZCZANE + PROWADNIK, ART. REJI.TJ01.5904.01.064

» Notice description

Zespół zakupów PESA Bydgoszcz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów.
Termin dostawy: 2024-05-06
Termin płatności: przelew min. 30 dni
Transport: po stronie Dostawcy
Przedstawiona oferta powinna zawierać:
- nazwa i adres oferenta
- termin realizacji od momentu złożenia zamówienia
- termin płatności, liczony od wpływu prawidłowo wystawionej faktury do działu finansowego PESA
- ważność oferty
- cenę jednostkową
Przy realizacji zamówień obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów do PESA Bydgoszcz SA, instrukcje pakowania i znakowania dostaw, dostępne na stronie internetowej https://scm-pesa.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wolumenu w przypadku zmian konstrukcyjnych pojazdu lub innych czynników niemożliwych do przewidzenia w dniu wyboru oferty. Podane ilości są wartościami szacowanymi w dniu wystawienia zapytania ofertowego i otrzymana od Państwa oferta nie będzie powodowała powstania zobowiązań ze strony PESA.
Dodatkowych informacji udziela Adam Grajewski pod adresem e-mail: adam.grajewski@pesa.pl

Produkty
1. ZAWIAS PUSZKOWY TECNO 110°, WYG. 15° DRZWI WPUSZCZANE + PROWADNIK, ART. REJI.TJ01.5904.01.064 - 30 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.04.2024 | 09:00


» Location

Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz


» Category assortment

  • Cutting tools
  • Metals

» Buyer data

PESA Bydgoszcz
Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
NIP: 5540311775


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Tools category published on OnePlace in last 10 days.