[ZAK/2024/001012] Szkolenie z planowania doświadczeń i statystyki - stacjonarnie Poznań

» Notice description

Dzień dobry,

Proszę o przedstawienie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją oraz załącznikami na Szkolenie z planowania doświadczeń i statystyki.
Szkolenie organizowane stacjonarnie w Poznaniu dla grupy 15 osób.
Program szkolenia 2 dniowy.
Preferowany termin październik/listopad.
Wstępny plan szkolenia:
1. Planowanie doświadczeń – jak przygotować doświadczenie, jak wybrać grupy doświadczalne, układy doświadczalne (jedno-, dwu-, trzyczynnikowe)
2. Wyniki – obliczenia statystyczne (analiza wariancji, regresji, post-hoc)
3. Analiza wyników – jak interpretować obliczenia statyczne, odrzucanie wyników wątpliwych
4. Powtarzane pomiary – jak przeprowadzić analizę danych
5. Analiza interakcji genotypowo – środowiskowej
6. Modele liniowe i nieliniowe
7. Prezentowanie danych w formie graficznej

Zadawanie pytań wyłącznie przez platformę zakupową.
Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

Pozdrawiam
Magdalena Peła

Produkty
1. Szkolenie z planowania doświadczeń i statystyki 2-dniowe - stacjonarnie w Poznaniu - 1 usługa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 14:00


» Location

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


» Category assortment

  • Education and training
  • Translation and interpreting

» Buyer data

Animex Foods sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 5272698951


» Contact details

Available after sign in

Sign in