149083- Remont klatki Walcowniczej

» Notice description

Prosimy o przedstawienie oferty na:
- Remont klatki walcowniczej Grupy Wstępnej 1-7      2szt
- Remont klatki walcowniczej Grupy Pośredniej 9-11  2szt
- Remont klatki walcowniczej Grupy Wykańczającej starej 13-15    3szt
Zakres remontu Klatki Walcowniczej Grupy Wstępnej:- Remont reduktora dolnego stojaka obejmuje:1. Demontaż podzespołów2. Wymiana łożysk tocznych3. wymiana zużytych elementów tj. tuleje, pierścienie, sprężyny, podkładki, śruby4. Regeneracja wałków ślimakowych5. regeneracja sprzęgła łączącego.6. Regeneracja gwintu śrub pociągowych7. wyrównanie powierzchni czołowych śrub pociągowych8. przeróbka grzybów dolnych9. Regeneracja gniazd10. Montaż – próba ruchu.- Regeneracja reduktora górnego pokrywy stojaka:1. Demontaż podzespołów2. wymiana łożysk tocznych.Wymiana tulei brązowych pierścieni, śrub sprężyn, podkładek.4. regeneracja sprzęgła łączącego.5. regeneracja śrub dociskowych.6. regeneracja powierzchni czołowych śrub dociskowych7. Wykonanie podziałki na kapturze górnym wraz z wskazówką.8. prostowanie lub odtworzenie koła regulacyjnego.9. odtworzenie zapadki koła.10. Uszczelnienia – wymiana11. uzupełnienie smarem.12. Montaż – próba ruchu.- Regeneracja kapy górnej:1. Regeneracja powierzchni styku kapy z stojakiem walcowniczym według dokumentacji.2. Regeneracja gniazda ślimakowego reduktora górnego.3. odtworzenie zaczepów transportowych4. odtworzenie uchwytów do manewrowania kapąDodatkowo wykonanie i montaż : 1. Łapa - rys. 2532.1-8.0 – 004 - sztuk 4;2. Sworzeń mimośrodowy lewy - rys. 2538.11-1.2 - 016 - sztuk 2;3. Sworzeń mimośrodowy prawy - rys. 2538.11-1.2 - 015 - sztuk 2;4. Zębatka lewa - rys. 2538.11-1.2 - 014 - sztuk 2;5. Zębatka prawa - rys. 2538.11-1.2 - 013 - sztuk 2;6. Zębatka - rys. 2538.11-1.2 - 007 - sztuk 4;7. Sworzeń blokujący - rys. 2538.11-1.2 - 022 - sztuk 4;8. Tuleja łożyskowa fi130 - rys. 2532.1-80.024 - sztuk 4;9. Tuleja łożyskowa fi100 - rys. 2532.1-80.025 - sztuk 4;10. Nakrętka do sworznia - rys. 2538.11-1.2 - 023 - sztuk 4;11. Uchwyt 1-7 SH - rys. 2538.11-1.2-002 - sztuk 4;12. Sprężyna dociskowa do zębatki - brak rysunku - sztuk 4       Warunki: 1. Wymagana wizja lokalna celem zapoznania ze szczegółami technicznymi oraz przekazanie pozostałej niezbędnej dokumentacji. 2. Termin realizacji: do uzgodnienia 3. Materiały: po stronie wykonawcy 4. Transport: po stronie wykonawcy 5. Termin płatności: 60 dni 6. Prace zakończone protokołem zdawczo-odbiorczym. Ewentualne prace dodatkowe uzgodnione z Panem Arkadiuszem Urbanem muszą być ujęte w protokole wraz z wyceną. Dodatkowe informacje techniczne oraz uzgodnienia szczegółów techniczno-wykonawczych: Pan Bartosz Kłapeć, Tel. 664 716 967, Tel. stacjonarny: (12) 680 24 47, e-mail: bklapec@ferrostal.com.pl

Produkty
1. Remont klatki walcowniczej Grupy Wstępnej 1-7 - 2 szt.
2. Remont klatki walcowniczej Grupy Pośredniej 9-11 - 2 szt.
3. Remont klatki walcowniczej Grupy Wykańczającej starej 13-15 - 3 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.05.2024 | 12:00


» Location

Ujastek 1
31-752 Kraków


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
Ujastek 1
31-752 Kraków
NIP: 1181234296


» Contact details

Available after sign in

Sign in