Kołnierze, kolana gat. 1.4541

» Notice description

Proszę o ofertę cenowo - terminową
Uwaga:
Wymagania do wszystkich pozycji:
1. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 od wytwórcy którego system jakości został zatwierdzony przez Jednostkę Notyfikowaną pod względem
zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE. W przypadku braku zatwierdzenia jw. Materiały powinny być dostarczone ze świadectwem odbioru 3.2 odpowiednio do
wymagań okreslonych w PN-EN 10204.
2. Materiały w stanie przesyconym, trawionym i pasywowanym.

Produkty
1. Kolano fi 88,9 x 3,2 typ 3D-90 odmiana A gat. 1.4541-TC1; PN-EN 10253-4/A; PN-EN 10216-5 - 1 ST
2. Kolano fi 168,3 x 4,5 typ 3D-90 odmiana A gat. 1.4541-TC1; PN-EN 10253-4/A; PN-EN 10216-5 - 2 ST
3. Kołnierz płaski typ 01B1 DN500 PN10; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 3 ST
4. Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN25 PN16 33.7 x 2.3; 1.4541 + AT; PN-EN 1092-1; PN-EN 10222-5 - 1 ST
5. Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN32 PN16 42,4 x 2.6; 1.4541 + AT; PN-EN 1092-1; PN-EN 10222-5 - 1 ST
6. Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN32 PN16 88,9x3,2; 1.4541 + AT; PN-EN 1092-1; PN-EN 10222-5 - 1 ST
7. Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN150 PN16 168,3x4,5; 1.4541 + AT; PN-EN 1092-1; PN-EN 10222-5 - 4 ST
8. Kołnierz zaślepiajacy typ 05B1 DN25 PN16; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 1 ST
9. Kołnierz zaślepiajacy typ 05B1 DN32PN16; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 1 ST
10. Kołnierz zaślepiajacy typ 05B1 DN80 PN40; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 1 ST
11. Kołnierz zaślepiajacy typ 05B1 DN150 PN16; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 2 ST
12. Kołnierz zaślepiajacy typ 05B1 DN500 PN10; 1.4541+1d; PN-EN 1092-1; PN-EN 10028-7 - 1 ST

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 12:00


» Location

ul. Mostowa 24 D
47-220 Kędzierzyn – Koźle


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.
ul. Mostowa 24 D
47-220 Kędzierzyn – Koźle
NIP: PL9930082391


» Contact details

Available after sign in

Sign in