części głowicy - ZP HBT 37048

» Notice description

Dostawa do -magazynu Walcownia Rur Batory w Chorzowie
Transport po stronie wykonawcy.Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Grzegorz Buczek 882-036-602W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozpoczęciem stosowania RODO*, informujemy, że administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez klientów, kontrahentów oraz inne osoby kontaktujące się z nami jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki –http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo

Produkty
1. Nakrętka głowicy wg rys. R470-101-3 - 1 szt.
2. Głowica tylna wg rys. R470-101-1 - 2 szt.
3. Wkład filtrujący wg rys. R470-101-2 - 2 szt.
4. Nakrętka M560x4 wg rys. R470-101-4 - 1 szt.
5. Głowica przednia wg rys. R470-201- - 1 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 12:00


» Location

ul. Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Alchemia S.A. Oddział Chorzów Batory
ul. Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
NIP: 7470006096


» Contact details

Available after sign in

Sign in