Dren do pompy artroskopowej

» Notice description

Nazwa: Dren do pompy artroskopowej
Opis: Dreny do pompy artroskopowej typu 10K jednorolkowej, j.uż., sterylne, pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odpływowy do Shavera, kompatybilny z pompą artroskopową firmy Linvatec typu 10K

Ilość: 20 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (4 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Podstawy wykluczenia (Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1-9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835). Proszę wpisać "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
Warunki zakupu:1. Termin realizacji zamówienia 4 dni od dnia otrzymania zamówienia. 2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl.5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy.6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy. 7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.8. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.9. Z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1-9 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. 2022, poz. 835).Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyza. Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Contact details

Available after sign in

Sign in