Przegląd okresowy, klimatyzatorów, klima konwektorów, agregatów chłodniczych przy centralach wentylacyjnych, w budynkach przy ul. Nowe Ogrody 1-6, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, ul. Wałowej 27, w Gdańsku

» Notice description

Nazwa: Przegląd okresowy, klimatyzatorów, klima konwektorów, agregatów chłodniczych przy centralach wentylacyjnych, w budynkach przy ul. Nowe Ogrody 1-6, ul. Powstańców Warszawskich 1-2, ul. Wałowej 27, w Gdańsku
Opis: Mamy do wykonania przeglądy ok. 125 szt., klimatyzatorów, 12 szt., agregatów chłodniczych central wentylacyjnych, 55 szt., klima konwektorów zasilanych wodą lodową.

Prosimy o podanie ceny za wykonanie przeglądu z wyczyszczeniem i odgrzybieniem, sprawdzeniem szczelności, ciśnienia freonu w obiegu:
1. Jednego kompletu klimatyzatora wraz z jednostką zewnętrzną.
2. Jednego klima konwektora (nie przewiduje się w tym zadaniu przeglądu agregatów wody lodowej),
3. Jednego agregatu chłodniczego do centrali wentylacyjnej do mocy max. 18 KW.

Uwagi:
- w ofercie przewidzieć umieszczenie nalepek serwisowych z datą wykonania, na każdym przeglądanym urządzeniu,
- prace będzie można wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z Kierownikami poszczególnych oddziałów,
- szczegółowy spis urządzeń do przeglądu, zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem prac.
- protokoły powinny zawierać miejsce montażu, numer, nazwę producenta i typ urządzenia.

Prosiłbym by oferta zawierała następujące informacje:
- uprawnienia UDT do wykonywania prac przy urządzeniach freonowych,
- koszt wykonania przeglądu poszczególnych urządzeń (jak w punktach powyżej), z dojazdem utylizacją odpadów oraz materiałami koniecznymi do ich wykonania,
- warunkiem przyjęcia faktury będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołów z wykonanych przeglądów (termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury).
- proponowany okres gwarancji na wykonane prace,
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji ( 30 dni od daty otrzymania zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 502 200 639 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2024 | 09:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.