Zakup, dostawa i montaż 121 sztuk nowych urządzeń do poboru opłat parkingowych wraz z Systemem i Oprogramowaniem systemowym, obsługa środków finansowych oraz demontaż i utylizacja dotychczasowych 121 sztuk urządzeń zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny)
Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa (W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: Zadawania pytań do SWZOdpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyPrzesłania odwołania/inne Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.05.2024 | 09:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.