Zakup środka do mycia glazury i płytek KARCHER RM841 dla działu TW

» Notice description

Nazwa: Środek do mycia glazury i płytek
Opis: KARCHER RM841
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
RODO (Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (5 dni od otrzymania zamówienia/zlecenia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Oświadczenie (Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.)

Opis i specyfikacja:Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego zgodnie z regulaminem wewnętrznym organizacji w trybie uzgodnienia ceny.

Wyciąg z Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień dla dostaw, usług i robót budowlanych

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.05.2024 | 09:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


» Contact details

Available after sign in

Sign in