Przegląd aparatury Banku Mleka Kobiecego

» Notice description

Nazwa: Usługa przeglądu
Opis: Przegląd techniczny analizatora i pasteryzatora mleka kobiecego zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (Oczekiwany termin realizacji maj 2024. )
Termin płatności. (Oczekiwany termin płatności do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować inny. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. W przypadku pytań:technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.05.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests on OnePlace in last 10 days.