Świadczenie usług w zakresie obsługi okresowej, serwisowej i pogwarancyjnej pojazdów zgodnie z wymogami producenta dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie.

» Notice description

Świadczenie usług w zakresie obsługi okresowej, serwisowej i pogwarancyjnej pojazdów zgodnie z wymogami producenta dla 43 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ załącznik nr 2 do SWZ) oraz w formularzach cenowych (stanowiących załącznik nr 6 odpowiednio do części 1-9).usługa winna być realizowana zgodnie zgodnie z postanowieniami umowy (załącznik nr 7 do SWZ) Zakres prac obejmuje czynności wymienione w zaleceniach obsługowo eksploatacyjnych producenta sprzętu. Z uwagi na lokalizację pododdziałów będących na zaopatrzeniu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zamawiający wymaga, aby miejsce dostarczenia sprzętu do obsługi zlokalizowane było w promieniu nie większym niż 120 km, w celu zminimalizowania kosztów przejazdu dla Zamawiającego.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.04.2024 | 07:30


» Location

43 WOG


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in