Dostawa wymazówek do systemu WASP dla UCK

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymazówek do systemu WASP dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 09:30


» Location

Dział Zaopatrzenia Medycznego UCK


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Contact details

Available after sign in

Sign in