Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne terenu po ogródkach działkowych w Gdyni przy ul. Wielkokackiej i ul. II Morskiego Pułku Strzelców - etap I i II (II postępowanie)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne terenu po ogródkach działkowych w Gdyni przy ul. Wielkokackiej i ul. II Morskiego Pułku Strzelców – etap I i II, dz. nr 568, 1059, 1061, 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132/1, 1132/2, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137/1, 1137/2 obręb 0029 Witomino - Leśniczówka, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Atelier Harmoza Sp. z o. o.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.04.2024 | 09:30


» Location

Gdynia


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gdynia Sport


» Contact details

Available after sign in

Sign in