Zadanie: (projektowanie) Przystosowanie pola nr 17 rozdzielni 20 kV stacji R-191 GPZ Środa Śląska do pracy synchronicznej na potrzeby przyłączenia wysokosprawnego gazowego układu kogeneracyjnego zasilanego z ciągu K-2684 w m. Jelcz Laskowice. I-WR-AI-2204709

» Notice description

Część 1
Nazwa części: Zadanie: (projektowanie) Przystosowanie pola nr 17 rozdzielni 20 kV stacji R-191 GPZ Środa Śląska do pracy synchronicznej na potrzeby przyłączenia wysokosprawnego gazowego układu kogeneracyjnego zasilanego z ciągu K-2684
w m. Jelcz Laskowice. I-WR-AI-2204709

Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Proste
Kategoria: 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)
Termin publikacji: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.04.2024 | 10:00


» Location

Jelcz Laskowice


» Category assortment

No category

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Contact details

Available after sign in

Sign in