Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie oblotów w roku 2024 dla TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziału w Częstochowie

» Notice description

Część 1
Nazwa części: Wykonanie obrazu linii WN i SN i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie oblotów w roku 2024 dla TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziału w Częstochowie
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Kategoria: 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne
Termin publikacji: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.04.2024 | 12:00


» Location

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A.
Częstochowa


» Contact details

Available after sign in

Sign in