Remont mostu stalowego w km 38,801 na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni torowej na moście stalowym w km 38,801 na linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała polegające na wymianie 8 mostownic, 2 murłat, 20 podkładów na dojazdach do obiektu oraz 2x15m szyny wraz ze wszystkimi przytwierdzeniami. Nowy materiał do zabudowy z wyjątkiem szyn oraz elementów wskazanych w przedmiarze dostarczy Wykonawca. Nawierzchnia torowa S49 klasyczna
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: REMONT- NAPRAWA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
Termin wszczęcia: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.04.2024 | 12:00


» Location

zgodnie z zapisami SWZ


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
ul. Batorego 80
33-300 Nowy Sącz
fax: brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in