Montaż zestawu hydroforowego i instalacji p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia w Sukiennicach 10 i 11

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest montaż zestawu hydroforowego i instalacji przeciwpożarowej w obiekcie Urzędu Miejskiego
Wrocławia przy Sukiennice 10 i 11 we Wrocławiu, w celu zapewnienia odpowiedniego (zgodnie obecnie obowiązującymi
przepisami i normami) ciśnienia w instalacji p.poż. w tym hydrantów ww. budynku. W ramach zadania jest zamontowanie wg
opracowanej dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, zestawu hydroforowego,
wydzielenie pomieszczenia technicznego hydroforu w poziomie piwnicy, prace montażowe związane z wykonaniem
instalacji elektrycznej oraz wykonanie prób wraz z rozruchem instalacji
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.04.2024 | 12:00


» Location

Wrocław


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miasta Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in