Usługa przeglądów konserwacyjnych i naprawa sprzętu gastronomiczno - chłodniczego.

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania usług przeglądów konserwacyjnych i naprawy sprzętu gastronomiczno-chłodniczego znajdującego się w budynkach na terenie Jednostek, Instytucji i Obiektów Wojskowych zlokalizowanych w rejonach działania 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie szczegółowo określonego w wykazie – załącznik nr 2 do umowy oraz w oparciu o normatywy czasowe określone w załącznikach nr 3 i 4 do umowy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

Koszalin


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

17. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in