„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2024 – 2025”.

» Notice description

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2024 – 2025”
w podziale na 2 zadania częściowe:
Zad. częściowe nr 1 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego w okresie od 01.08.2024 r. do 31.12.2025 r.”;
Zad. częściowe nr 2 „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego w okresie od 01.06.2024 r. do 31.12.2025 r.”.

Zad. częściowe nr 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. dla potrzeb Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A do SWZ) oraz projekt umowy (Załącznik nr 4A do SWZ) wraz z Załącznikiem nr 1 do OPZ (wykazem obiektów zamawiającego objętych umową) i Załącznikiem nr 2 do OPZ (pełnomocnictwami) do umowy, stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Zad. częściowe nr 2: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. dla potrzeb Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1B do SWZ) oraz projekt umowy (Załącznik nr 4B do SWZ) wraz z Załącznikiem nr 1 do OPZ (wykazem obiektów zamawiającego objętych umową) i Załącznikiem nr 2 do OPZ (pełnomocnictwami) do umowy, stanowiące integralną część niniejszej SWZ.


Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.04.2024 | 10:00


» Location

powiat strzelecko-drezdenecki


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Powiat Strzelecko-Drezdenecki


» Contact details

Available after sign in

Sign in