Modernizacja auli w jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja auli w jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR.
2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 etapy, każdy z etapów stanowi odrębny obiekt. Przedmiot zamówienia obejmuje nw. zadania:
Etap I - Remont i przebudowa auli w budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika, ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg;
Etap II - Remont auli w Zespole Szkół nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, ul.1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 10 do SWZ – etap I i Załącznik nr 11 do SWZ – etap II.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.04.2024 | 10:00


» Location

Kołobrzeg


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu


» Contact details

Available after sign in

Sign in