Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz komórek organizacyjnych i diagnostycznych – powtórzone zadanie nr 3

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:
Zadanie nr 3: Pulsoksymetry, aparaty elektroniczne do mierzenia temperatury, termometry elektroniczne
• Pulsoksymetr napalcowy dla dorosłych z dwukolorowym wyświetlaczem OLED Wyłącza się automatycznie po wyjęciu palca. Zakres pomiaru saturacji krwi SpO2 od 70 do100 %. Pomiar tętna od 30 do 250 uderzeń na minutę Zasilanie bateryjne AAA x2 Wymiary 58 x 32 x24 lub podobne Przebadany klinicznie dopuszczony do pracy w jednostkach służby zdrowia
• Ciśnieniomierz elektroniczny do mierzenia ciśnienia z mankiet sztywnym rozm. 22-42 cm Wyposażony w pamięć do 100 wyników pomiarów Wyświetlacz LCD wskazuje ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno, datę czas. Posiada oznaczenie prawidłowego założenia mankietu, funkcje diagnozowania nadciśnienia oraz funkcje nieregularnego tętna oraz wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi. Wskazuje średnią z 3 wyników pomiaru Zatwierdzony klinicznie dopuszczony do użytku w jednostkach służby zdrowia
• Elektroniczny bezdotykowy termometr do mierzenia temperatury Posiada następujące cechy Pomiar temperatury tętnicy skroniowe w Celsjuszach Zakres temperatury od 10 do - 40 stopni Celcjusza. Czas pomiaru około 1 sekunda Rozdzielność wyświetlacza 0,1 C. Zakres pomiaru temperatury ciała od 32 do 43 stopni C, Dokładność pomiarów +/-0,3 stopnia Celcjusza. Odległość od tętnicy w czasie pomiarów od 2 do 8 cm Automatyczne wyłączanie po ok. 5 sekundach. Zasilany w 2 baterie AA Zatwierdzony klinicznie dopuszczony do użytku w jednostkach służby zdrowia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością zamawianych sprzętów zawiera załącznik nr 2 Formularz Cenowy.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.04.2024 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 18


» Category assortment

No category

» Buyer data

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in