„Świadczenie usług transmisji danych, usług serwisowych oraz zapewnienia prawa do aktualizacji licencji oprogramowania typu MDM”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych, usług serwisowych oraz zapewnienie
prawa do aktualizacji licencji oprogramowania typu MDM.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie Projektu Technicznego;
2) świadczenie Usługi Transmisji Danych;
3) dostawę Kart SIM i Serwisowych Kart SIM;
4) zapewnienie prawa do aktualizacji Systemu MDM dla posiadanych przez Zamawiającego licencji;
5) udostępnienie Aplikacji Wsparcia;
6) wdrożenie Interfejsu API i dostarczenie Dokumentacji API na żądanie Zamawiającego;
7) opracowanie i dostarczenie Dokumentacji;
8) świadczenie Usług Serwisowych, a w ich ramach obsługę Zgłoszeń Serwisowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.04.2024 | 14:00


» Location

n/d


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Poczta Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in