Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Wykonanie wystroju wewnętrznego i zewnętrznego siedziby Wojskowego Biura Historycznego

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: Wykonanie wystroju wewnętrznego i zewnętrznego siedziby Wojskowego Biura Historycznego.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:
Etap I – opracowanie Projektu Budowlanego (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), opracowanie Projektu Wykonawczego oraz przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów,
Etap II – Kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.04.2024 | 10:00


» Location

Warszawa ul. Pontonierów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Stołeczny Zarząd Infrastruktury


» Contact details

Available after sign in

Sign in