Przegląd pomp dla SPWSZ w Szczecinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu pomp dla SPWSZ w Szczecinie
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 1-8.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 09:00


» Location

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie


» Contact details

Available after sign in

Sign in