Dostawa zaworu redukcyjnego SUPRA DN200 PN63 z samoregulacją ze sterownikiem dla ZG Janina - Południowy Koncern Węglowy S.A.

» Notice description

Część 1
Nazwa części: Dostawa zaworu redukcyjnego SUPRA DN200 PN63 z samoregulacją ze sterownikiem dla ZG Janina - Południowy Koncern Węglowy S.A.

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Dostawy
Typ postępowania: RFI
Kategoria: 7.1. Armatura przemysłowa wodna
Termin publikacji: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

Południowy Koncern Węglowy S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in