Badanie rynku, zapytanie o cenę: Zaprojektowanie, dostawa i montaż blokad przepustnic AIG bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie

» Notice description

Część 1
Nazwa części: Badanie rynku, zapytanie o cenę: Zaprojektowanie, dostawa i montaż blokad przepustnic AIG bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Nowe Jaworzno w Jaworznie

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: RFI
Kategoria: 33.10. Instalacje odazotowania spalin Nox - remonty planowe, modernizacje
Termin publikacji: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.04.2024 | 15:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services

» Buyer data

TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in