(projektowanie) Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy nN, Środa Śląska ul. Akacjowa, dz. nr 30/2. I-WR-AI-2303961

» Notice description

Część 1
Nazwa części: (projektowanie) Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy nN, Środa Śląska ul. Akacjowa, dz. nr 30/2. I-WR-AI-2303961
Cena - 100,00%

Tryb udzielenia zamówienia: Otwarty
Rodzaj postępowania: Usługi
Typ postępowania: Proste
Kategoria: 23.23. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie robót budowlanych na sieci i obiektów energetycznych SN, Nn oraz SN/Nn (napowietrznych i kablowych)
Termin publikacji: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 11:00


» Location

Środa Śląska


» Category assortment

No category

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A.
Kraków


» Contact details

Available after sign in

Sign in