Wykonanie mineralizacji pasów ppoż. o szer. 4m i usunięcie roślinności.

» Notice description

Wykonanie mineralizacji pasów ppoż. o szer. 4m i usunięcie roślinności z podziałem na 3 Części.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Termin wszczęcia: 2024-04-03

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.04.2024 | 09:00


» Location

Teren Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach.


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach
Zbrojna 39
08-110 Siedlce
fax: brak danych


» Contact details

Available after sign in

Sign in