Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w budynku „G” PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. przy ul. Gazowej nr 3 we Wrocławiu

» Notice description


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem Umowy jest odpłatne wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w budynku „G” przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.
Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Inne uwagi: Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego postępowania zawarte są w Regulaminie postępowania, dostępnym w zakładce "SWZ/Dokumenty"
Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.04.2024 12:05Moduł EKZD Otwarcie ofert będzie niejawne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.04.2024 | 12:00


» Location

Wrocław, ul. Gazowa 3 bud. "G"


» Category assortment

No category

» Buyer data

Centrala Spółki PGNiG OD
PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248, Polska, magdalena.mazur@pgnig.pl


» Contact details

Available after sign in

Sign in