Wycinka drzew i gałęzi na sieci nn 0.4 kV na terenie RD Krosno

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i gałęzi na sieci nn 0.4 kV na terenie RD Krosno

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.04.2024 | 09:00


» Location

Enea Operator zp. z o.o., Bohaterów WP 20, 66-600, Krosno Odrzańskie


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Enea Operator zp. z o.o., Bohaterów WP 20, 66-600, Krosno Odrzańskie, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in