Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie RD Zielona Góra - 2 zadania

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie RD Zielona Góra - 2 zadania

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.04.2024 | 12:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Zacisze 15- kancelaria, 65-775, Zielona Góra


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in