Przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego nr 7 w Chrzanowie w ramach zadania pn. Dostosowanie budynku PS-7 w Chrzanowie do wymogów p. poż- etap I.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.04.2024 | 15:00


» Location

Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in