Opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu „Kampania Kolejowe ABC III”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie Księgi Identyfikacji Wizualnej zawierającej Księgę Znaku oraz System Identyfikacji Wizualnej projektu „Kampania Kolejowe ABC III”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy (zwanych dalej w skrócie „PPU").
3. Opis zasad oraz szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawierają PPU.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.04.2024 | 10:00


» Location

02-305 Warszawa


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in