Dostawa medali na imprezy sportowe organizowane przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław oraz 10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny)
Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa (W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- podpisem zaufanym,- lub elektronicznym podpisem osobistym.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medali na imprezy sportowe organizowane przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław oraz 10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, w tym sposób rozliczenia pomiędzy Stronami, zawiera Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:
Zadawania pytań Zamawiającemu,Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,Przesłania odwołania/inne. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 10:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in