Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj.: Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie wraz z doradztwem w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dla projektu pod roboczym tytułem „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” (ang. Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases,) o akronimie: CDT-CARD, planowanego do złożenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: Badawcza Infrastruktura Gospodarki nabór FENG.02.04-IP.04-001/24 (ścieżka dla projektów z PMIB)

» Notice description

Nazwa: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Opis: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj.: Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie wraz z doradztwem w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dla projektu pod roboczym tytułem „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” (ang. Center for the Development of Therapies for Civilization and Age-Related Diseases,) o akronimie: CDT-CARD, planowanego do złożenia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie: Badawcza Infrastruktura Gospodarki nabór FENG.02.04-IP.04-001/24 (ścieżka dla projektów z PMIB)
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji ( nie później niż 30.06.2024 )
Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach funduszy europejskich (o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy od 01.01.2018r. sporządzili dokumentację aplikacyjną co najmniej dwóch projektów, które uzyskały dofinansowanie w wysokości przynajmniej 500 000 zł każdy w ramach Funduszy Europejskich. W celu potwier-dzenia spełnienia warunku Wykonawcy zobowiązany jest przedstawić wykaz projektów (wraz z danymi dotyczącymi nazwę projektu, podmiot na rzecz, którego wykonano usługę, numer projektu oraz wartość dofinansowania projektu))

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter
szacowania wartości i nie musi zostać zakończone wyborem oferty.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie
o charakterze szacowania ceny może skutkować: zaproszeniem do złożenia
oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zleceniem usługi,
której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.04.2024 | 14:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum


» Contact details

Available after sign in

Sign in