Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19

» Notice description

Nazwa: Dokumentacja projektowa
Opis:
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.)
Termin realizacji (5 miesięcy od
dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia opcjonalnego: do terminu zakończenia prac budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach Zamówienia
Podstawowego.)
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 44 732 30 38 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.04.2024 | 12:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


» Contact details

Available after sign in

Sign in