Dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej cysterny do transportu wody pitnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 3 do ZO – opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Główny kod CPV:
34144212-7 Cysterny do transportu wody
Dodatkowe kody (CPV):

Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-ce.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do 100 dni od daty podpisania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.04.2024 | 12:00


» Location

46-100 Namysłów


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
telefon: null


» Contact details

Available after sign in

Sign in