Zapewnienie usług hotelowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych i innych usług wraz z wynajmem sali konferencyjnej.

» Notice description

Nazwa: Zapewnienie usług hotelowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych i innych usług wraz z wynajmem sali konferencyjnej.
Opis: Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i załącznikami.

Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Dostępność miejsc parkingowych dla uczestników (Wypełnić Załącznik nr 2)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Proszę o załączenie do oferty podpisanego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"- Wymagane załączenie pliku)
Wzór umowy (Wykonawca akceptuje proponowany wzór umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (17,18,19.04.2024 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.04.2024 | 09:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

No category

» Buyer data

Politechnika Lubelska


» Contact details

Available after sign in

Sign in